Reklamationer

För att vara på den säkra sidan bör du ha som vana att alltid se över emballaget när du hämtar ditt paket. Du har rätt att utan kostnad öppna paketet, för att kontrollera att varan fungerar. 

Om något är felaktigt med din produkt vid leverans, ber vi dig reklamera det hos oss så snart så möjligt. En reklamation av produkt kan du göra genom att maila oss på shop@nordicmilitarytraining.se med information om anledningen till din reklamation. Efter återkoppling från oss kan du returnera varan till oss.

För att vi ska godkänna reklamationen: 

En reklamation måste alltid genomföras, det räcker inte att bara skicka tillbaka produkten. 

Felplock; Om fel produkt har skickats från oss, skickar vi ut rätt produkt och den felaktiga produkten skall återsändas till oss. Glöm inte att, i din reklamation, ange vilken produkt du fått istället. 

Produkt saknas; Efter kontroll skickas den saknade varan omgående ut till dig. 

Trasig/defekt; Vi skickar ut en ny produkt. Hela produkten ska återsändas till oss. 

Utgånget datum; Glöm inte att ange när produkten har gått ut, då vi baserar vår bedömning på detta. 

Annan orsak; Om orsaken är en annan, måste det anges vad orsaken är.

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år, det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera. Om en produkt köps i andra hand gäller endast garanti via tillverkaren. Vid en eventuell tvist angående reklamationer följer vi Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Har du frågor gällande din reklamation, är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.